Biografie Johan Buning

Jaar  Gebeurtenis
189319 juni Johannes Norbertus Buning geboren te Amsterdam
1921Debuut in de schilderswereld
1934Huwelijk met Titia Brongers
1936Betrekt het atelier aan de Leidsegracht 110 waar hij tot zijn dood werkt
1946Tentoonstelling Moderne Hollandse Kunst te Helsinki, Bern en Lausanne
(georganiseerd door het Ministerie van O.K en W.)
1948Tentoonstelling Hedendaagse Nederlandse Schilders in West Indië
(georganiseerd door het Ministerie van O.K en W.)
Tentoonstelling Aquarelles Hollandais “contemporaines in Galerie “Arts” te Parijs
1950Buning tentoonstelling in “Kunstliefde” te Utrecht
Pittsburgh International Exhibition of Paintings in het Carnegie Institute
1951Tentoonstelling van Nederlandse schilderkunst te Edinburgh, Aberdeen, Glasgow,
Perth Dundee, St. Andrew’s Fife (georganiseerd door het Ministerie van O.K en W.)
1952Buning tentoonstelling in “Pictura” te Groningen
1953Tentoonstelling ter ere van 60-ste verjaardag in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Idem in het museum “Het Huis Van Looy” te Haarlem
1954Tentoonstelling Contour te Delft
1955Tentoonstelling Nederlandse Schilderkunst te Cairo, Alexandrië, Madrid en Barcelona (georganiseerd door het Ministerie van O.K en W.)
Tentoonstelling Rekenschap in het Prinsenhof te Delft
Nationale tentoonstelling 5 Mei in het Stedelijk Museum te Amsterdam
Ontvangt de Wassenaar prijs van de Gemeente Wassenaar
1956Nationale tentoonstelling 5 Mei in het Museum Boymans van Beuningen en
de Rotterdamse Kunstkring te Rotterdam
1957Tentoonstelling Contour te Delft
1958Aquarelle aus den Niederlanden te Hamm en Gelsenkirchen-Buer
(georganiseerd door het Ministerie van O.K en W.)
1959Buning tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem
1960Tentoonstelling Contour te Delft
25 Dutch painters te Glasgow (door het Ministerie van O.K en W.)
1961Deelname aan de Nederlandse inzending op de Biennale te Sao Paulo
28 oktober overlijden van echtgenote Titia Buning-Brongers
1962Buning tentoonstelling in de Lakenhal te Leiden
15 mei oprichting van de Titia Buning-Brongers Stichting
196326 april overleden te Amsterdam
A.I.A.P. tentoonstelling te Antwerpen met Buning herdenking
1964Herdenkingstentoonstelling Johan Buning in de Rijksakademie van Beeldende Kunsten