ANBI informatie

De Buning Brongers Stichting is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit houdt in dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Meer informatie hierover vindt u op de ANBI pagina’s van de Belastingdienst.

Naam
Buning Brongers Stichting, gevestigd te Amsterdam.
KvK nr: 41204694
RSIN: 8053.87.729
Secretariaat: p/a Bestevâerstraat 163-3, 1055 TK Amsterdam

Bestuur
Rogier van Teeseling – voorzitter
Lieneke Hulshof – secretaris
Maarten Bertheux
Joke de Wolf

De bestuursleden vervullen hun functie om niet.

Doel
De stichting heeft ten doel het geven van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan jonge talentvolle schilders.

Beleid
Eenmaal in de twee jaar zal het bestuur de in Nederland gevestigde kunstopleidingen aanschrijven met het verzoek om kandidaten voor de prijs voor te dragen. Het bestuur van de Buning Brongers Stichting beslist of en aan wie de prijzen worden toegekend.

Verslag
In 2022 is aan zes door de academies voorgedragen kandidaten een prijs toegekend. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in Arti et Amicitiae in Amsterdam en ging gepaard met een tentoonstelling van werk van de winnaars.

Financiën
Bekijk hier de financiële verantwoordingen van 2022, 2021 en 2020. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot bestuur@buningbrongers.nl